O projektu „Nejsem na to sama“

 

Projekt „Nejsem na to sama“ reagoval na potřeby žen, které měly zájem zahájit podnikatelskou činnost, ale neměly dostatek potřebných informací, odhodlání a tu správnou motivaci začít. Projekt se realizoval v regionu Litoměřicka a České Lípy v období od 1.3.2012 do 28.2.2014. Během této doby projekt podpořil bezmála 86 žen z obou regionu. Podpora byla poskytnutá zdarma a spočívala především v poskytnutí základní informací spojených s podnikáním prostřednictvím vzdělávacích aktivit, rekvalifikačních kurzů, poradenství, proplácení cestovních nákladů, zajištění hlídání dětí nebo proplácení živnostenského listu. Škála nabízených podpůrných aktivit v projektu pro účastnice byla široká a každá z nich si mohla vybrat pro sebe potřebné aktivity, které jim v rámci projektu mohly být ušité tzv. na míru, aby cesta k podnikání byla o něco snažší.

Druhá část projektu byla věnována oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže ve společnosti. Tématické články byly zaměřeny na osvětu rovných příležitostí pro účastnice projektu, zaměstnavatele a širokou veřejnost. Rovné příležitosti jsou jednou z hlavních politik Evropské unie, která se snaží více působit osvětu v tomto tématu a přijmout, chápat tento koncept jako konkurenční výhodu.